Grafické služby

Potrebujete logo, firemnú identitu, tlačoviny či digitálnu grafiku?

Už je to 9 rokov čo sa venujem Digitálnej grafike.  Celé to začalo formou samoštúdia. Veľmi ma to zaujalo, neskôr som vyštudoval strednú školu grafika. Veľkú časť tvorby sa venujem firemnej identite, tvorbe letákov, plagátov, bilboardov, online grafike a tvorbe design produktov.

Propagujte svoje podujatie alebo značku

Tvorba grafiky a príprava podkladov určených pre klasickú a digitálnu tlač.

Bilboard
Roll up
Plagat
Etikety
Návrhy polepu auta
Darčekové poukážky

Tvorba grafiky a výstupov určených pre digitálnu grafiku

Reklamné príspevky
Reklamné Príspevky

Portfolio

Kontakt